DANSKURSER HÖSTEN 2019

Priser mm hittar du längst ner på sidan.

Reservation för ändringar

Måndag Vingen

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
15.35Street 9-11 årEmelia
16.20MTV6 - 8 årEmelia
17.05Street11-14år Emelia
17.55Street / MTV13-15 årEmelia
18.40MTV16+ Emelia
20.25 Female dancehall 14+
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Tisdag Torslanda

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
15.00 La.style 10-13 år Izabella
15.45 Hip hop commercial13-16 år Izabella
17.00Beyonce Tonår Izabella
16.30killgrupp hip hop7-9 årJack
17.15killgrupp hip hop10-13 årJack
18.00Popping NYHETTonårJack
19.00Street commercial 16 +Jack
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Onsdag Vingen

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
15.15Artistic Ballroom NybörjareMalin
16.00 Barndans 4-5år Malin
16.45Showkids 6-7årMalin
17.30MTV 8-9år Malin
18.15 Artistic Ballroom FortsättningMalin
19.00MTV 12-14år Hanna
19.45High heels tonårHanna
20.35Street fusion 15+ Hanna
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Onsdag Skutehagen

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
16.30 Locking FortsättningMpululu
17.15Hip hop new style / Beyonce 11-14årMpululu
18.00Balett NYHET8-12 årMpululu
18.45LockingNybörjareMpululu
19.35Contemporary Mpululu
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Torsdag Nya torshallen

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
15.55High heelsTonårMajd
16.50Vouge femmeTonårMajd
19.00 Dancehall Smood
19.45 Street 14 +Smood
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Fredag Nya torshallen

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
17.00 Street forts9-13 årAnna
17.45Cheerleading8-11årAnna
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Fredag Vingen

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
15.15La.style 10-13 årAxelina
16.00 Street 13-15årAxelina
16.45 Chairdance NYHET!TonårAxelina
17.30Tävling /Freestyle 15+Axelina och Emelia
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Lördag Vingen

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
10.00Cheerleading9-12årAnna
10.45La.style 11-14år Anna
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Söndag Vingen

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
11.00Barndans 3-5årEmelia
11.45Showkids 6-8årEmelia
12.30MTV/street10-13 årEmelia
13.15MTV/street8-10 årEmelia
14.00Feminine VIBE tonårEMELIA NYHET!
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Måndag Nimbus

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
16.15BARNDANS NYHET!3-5årAxelina
17.00MTV6-8årAxelina
17.45 La.style9-11år Axelina
18.30 LA.style11-14årAxelina
19.15 LA.style15+Axelina
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Torsdag Björkö

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
16.30Barndans 4-6år
17.15MTV Årskurs 1 -3
18.00MTV Årskurs 4 och 5
18.45MTV 12-15år
19.30MTV 15+
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Information/priser

1gång i veckan   1495 kr

2 gånger i veckan 2495kr


3 gånger i veckan 3250kr


4-6 gånger i veckan 3595kr


Du betalar din kursanmälan till BG:

290-6105

Avtal

1. Du köper din kurs genom att boka den på nätet online, och det gör du genom att klistra in kursen i meddelandet. Därefter får du en bekräftelse utav oss och därefter har vi ingått ett köpavtal.


2.Vid köp/bokning av kurs på Malins dansskola förhåller sig till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar efter köpet gjordes. Dvs, ångerfristen löper ut efter 14 dagar efter dag då avtalet ingick.
Om du vill utöva ångerrätten skall du tydligt meddela Malins dansskola angående ditt beslut att frånträda avtalet via e-post till info@malinsdansskola.se
Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar) kommer Malins dansskola att återbetala dig erlagd ersättning för danskursen, utan onödigt dröjesmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.
Om du har påbörjat danskursen under ångerfristtiden skall du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit tills dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet.
Avanmälan måste göras via e-post . Med en administrationsavgift på 300kr.
Det är din skyldighet att se till e-posten har kommit fram till oss samt att inbetalningen är gjord i tid.
När vi har fått in din avanmälan skickar vi en bekräftelse via mail.


3. Malins dansskola förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt.