DANSKURSER HÖSTEN 2019

Priser mm hittar du längst ner på sidan.

Reservation för ändringar

Måndag Vingen

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
16.30MTV 6-8år Anna
17.15 Street 9-11årEmelia
18.00 Street 11-14år Emelia
18.45 Street/MTV13-15 årEmelia
19.30 MTV 16+ Emelia
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Tisdag Torslanda

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
15.55 La.style11-14årIzabella
16.40 Hip hop commercial
14+ Izabella
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Tisdag Skutehagen

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
16.30 Killgrupp 7-9 år Jack Ny lärare
17.15Killgrupp 10-14 årJack Ny lärare
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Tisdag Vingen

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
18.45 Popping tonårJack
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Onsdag Vingen

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
15.15Artistic Ballroom NybörjareMalin
16.00 Barndans 4-5år Malin
16.45Showkids 6-7årMalin
17.30MTV 8-9år Malin
18.15 Artistic Ballroom FortsättningMalin
19.00MTV 12-14år Hanna
19.45High heels tonårHanna
20.35Street fusion 15+ Hanna
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Onsdag Skutehagen

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
16.30 Locking FortsättningMpululu
17.15Balett Bare /contempararyFortsättningMpululu
18.00Hip hop/locking9-12årMpululu
18.45DancehallNybörjare/fortsSmood
19.30 DancefitnessMalin
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Fredag Nya torshallen

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
17.00 Street forts9-13 årAnna
17.45Cheerleading8-11årAnna
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Fredag Vingen

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
15.15La.style 10-13 årAxelina
16.00 Street 13-15årAxelina
16.45 Chairdance NYHET!TonårAxelina
17.30Tävling /Freestyle 15+Axelina och Emelia
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Lördag Vingen

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
10.00Cheerleading9-12årAnna
10.45La.style 11-14år Anna
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Söndag Vingen

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
11.00Barndans 3-5årFilippa
11.45Showkids 6-8årFilippa
12.30MTV/street10-13 årEmelia
13.15MTV/street8-10 årEmelia
14.00Feminine VIBE tonårEmelia
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Måndag Nimbus

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
16.45BARNDANS NYHET!3-5årAxelina
17.25MTV6-8år årskurs 0-2Axelina
18.05La.styleårskurs 3-5Axelina
18.50LA.styleårskurs 6-7Axelina
19.35LA.styleårskurs 8 +Axelina
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Torsdag Björkö

Start v. (info kommer)

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
17.00Barndans 4-6 år
17.45MTV årskurs 1-3
18.30MTV årskurs 4-6
19.15MTV årskurs 7 +
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Information/priser

1gång i veckan   1495 kr

2 gånger i veckan 2495kr


3 gånger i veckan 3250kr


4-6 gånger i veckan 3595kr


Du betalar din kursanmälan till BG:

290-6105

Avtal

1. Du köper din kurs genom att boka den på nätet online, och det gör du genom att klistra in kursen i meddelandet. Därefter får du en bekräftelse utav oss och därefter har vi ingått ett köpavtal.


2.Vid köp/bokning av kurs på Malins dansskola förhåller sig till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar efter köpet gjordes. Dvs, ångerfristen löper ut efter 14 dagar efter dag då avtalet ingick.
Om du vill utöva ångerrätten skall du tydligt meddela Malins dansskola angående ditt beslut att frånträda avtalet via e-post till info@malinsdansskola.se
Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar) kommer Malins dansskola att återbetala dig erlagd ersättning för danskursen, utan onödigt dröjesmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.
Om du har påbörjat danskursen under ångerfristtiden skall du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit tills dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet.
Avanmälan måste göras via e-post . Med en administrationsavgift på 300kr.
Det är din skyldighet att se till e-posten har kommit fram till oss samt att inbetalningen är gjord i tid.
När vi har fått in din avanmälan skickar vi en bekräftelse via mail.


3. Malins dansskola förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt.