DANSKURSER HÖSTEN 2020

Priser mm hittar du längst ner på sidan.

Reservation för ändringar

Måndag Vingen

Start v.36

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
16.30MTV 6-8år Ella
17.15 Street årskurs 3-5 Emelia
18.00 Street Årskurs 6-8 Emelia
18.45 StreetÅrskurs 8 -9 Emelia
19.30 MTV Gymnasiet Emelia
20.20Öppningsnr/ Femvibe ( man måste vara minst 14 år och dansa minst 4 pass i veckan)Emelia
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Tisdag Torslanda

Start v.36

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
16.00Artistic Ballroom pure teknink Dubbellektion varannan vecka, vecka 37,39,41,43, 45,Charlotte och Malin
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Tisdag Vingen

Start v.36

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
18.00Killgrupp7- 9årMarcel
18.45Killgrupp 10-14 år Marcel
19.30PoppingTonårMarcel
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Onsdag Vingen

Start v.36

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
16.00Barndans 4-5år Malin
16.45 Showkids årskurs 0-1Malin
17.30 Mtv årskurs 2-4Malin
18.15 Artistic Forts Malin
19.00 MTV 12-14 år Hanna
19.45 High heels forts.
( minst 2-3 terminer high heels)
15+Hanna
20.30 La.style 15+ Hanna
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Onsdag Skutehagen

Start v.36

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
18.00 High heels /Beyonce
19.15 Vuxen dans
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Torsdag Friskis&Svettis

Start v.36

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
16.45Hip hop Commercial 15+
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Torsdag Vingen

Start v.36

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
17..00 La. style 11-14år
17.45 La. Style 8-10 år
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Fredag Friskis&Svettis

Start v.36

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
15.45Street 8-12 årElla (ny lärare)
16.25Cheerleading 9-12 år Ella (ny lärare)
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Fredag Vingen

Start v.36

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
15.15 LA,style 10-13år Alva ( ny lärare)
16.00 LA.styleTonårAxelina
16.45 ChairdancetonårAxelina
17.30Tävlingscoachning
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Söndag Vingen

Start v.36

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
11.00Barndans 3-5år 3-5årElla
11.45Showkids 6-8årElla
12.30MTV/streetårskurs 3-6
13.15Fem vibetonår
14.00Fem Contemparary
Dubbelektion varannan vecka . vecka 37,39,41,43,45
11-14årJenni
15.00 -16.30Fem Contemparary
Dubbelektion varannan vecka . vecka 37,39,41,43,45
14+Jenni
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Måndag Nimbus

Start v.36

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
17.30 MTVårskurs 0-2Annie
18.15 MTVårskurs 3-5Annie
19.00 La.style årskurs 6-8 Annie
19.45 La. styleÅrkurs 9 +Annie
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Torsdag Björkö

Start v.36

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
17.00Barndans 4-6 årAnna
17.45MTV årskurs 1-3Anna
18.30MTV årskurs 4-6
19.15Feminine vibeårskurs 7 +
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Information/priser

1gång i veckan   1545 kr

2 gånger i veckan 2545kr


3 gånger i veckan 3295kr


4-6 gånger i veckan 3645kr


Du betalar din kursanmälan till BG:

290-6105

Avtal

1. Du köper din kurs genom att boka den på nätet online, och det gör du genom att klistra in kursen i meddelandet. Därefter får du en bekräftelse utav oss och därefter har vi ingått ett köpavtal.


2.Vid köp/bokning av kurs på Malins dansskola förhåller sig till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar efter köpet gjordes. Dvs, ångerfristen löper ut efter 14 dagar efter dag då avtalet ingick.
Om du vill utöva ångerrätten skall du tydligt meddela Malins dansskola angående ditt beslut att frånträda avtalet via e-post till info@malinsdansskola.se
Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar) kommer Malins dansskola att återbetala dig erlagd ersättning för danskursen, utan onödigt dröjesmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.
Om du har påbörjat danskursen under ångerfristtiden skall du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit tills dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet.
Avanmälan måste göras via e-post . Med en administrationsavgift på 300kr.
Det är din skyldighet att se till e-posten har kommit fram till oss samt att inbetalningen är gjord i tid.
När vi har fått in din avanmälan skickar vi en bekräftelse via mail.


3. Malins dansskola förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt.