DANSKURSER VÅREN 2019

Priser mm hittar du längst ner på sidan.

Reservation för ändringar

Måndag Vingen

Start v.4-5

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
15.35Street 9-12 årEmelia
16.20MTV6 - 8 årEmelia
17.10Street11-14år Emelia
17.55Killgrupp street 7-9 årMarcel
18.40Killgrupp street 10-14 år Marcel
19.25StreetTonårMarcel
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Måndag Torslanda

Start v.4-5

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
17.00Locking Forts minst 3 terminerMpululu
17.45Lyrical 11-14år Mpululu
18.30High heels (0-1 terminer med klackar)minst 12Izabella
19.15Feminine Vibe14+ fortsIzabella
20.00FreestyleIzabella
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Tisdag Nya torshallen

Start v.4-5

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
19.00LA.style12-15årAleksandra
19.50Street fusion15+ avanceradAleksandra
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Onsdag Vingen

Start v.4-5

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
10.00BARNDANS3-5årNYHET !!!
15.15LA.style/MTV 10-13år Axelina NYHET!
16.00Barndans4-5årMalin
16.45 showkids6-7årMALIN
17.30 MTV 8-9årMALIN
18.15MTV forts9-11årIzabella
19.00MTV forts 12-14årIzabllea
19.45 High heels. (Måste ha dansat med klackar minst 2 terminer.)14 +Izabllea
20.30Vouge femmetonårMajd NYHET+ ny lärare
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Onsdag Skutehagen

Start v.4-5

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
16.30street duo8- 12 årMpululu
17.15Locking Nybörjare 0-2 terminerMpululu
18.00Hip hop new style / BEYONCE11-14årMpululu
18.45 Artistic BallroomMalin
19.30 Lyrical fort Ung/tonår Malin
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Torsdag Nya torshallen

Start v.4-5

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
19.00 Dancehall 10-13årSmood NYHET+ ny lärare
19.50Dancehalltonår + Smood NYHET + ny lärare
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Fredag Nya torshallen

Start v.4-5

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
17.00 Street forts9-13 årAnna
17.45Cheerleading8-11årAnna
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Fredag Vingen

Start v.4-5

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
15.15LA.style10-13 årAxelina
16.00 MTV 12-15årAxelina
16.45 Street tävling. OBS ingår ej i guld kort! 500kr. Fokus på singel och duoAxelina
17.30MTV avancerad 15+EMELIA
18.45Freestyle15+EMELIA
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Lördag Vingen

Start v.4-5

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
10.00Cheerleading9-12årAnna
10.45La.style 11-14år Anna
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Söndag Vingen

Start v.4-5

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
11.00Barndans 3-5årEmelia
11.45Showkids 6-8årEmelia
12.30MTV/street10-13 årEmelia
13.15MTV/street8-10 årEmelia
14.00Feminine VIBE tonårEMELIA NYHET!
14.45MTV fortstonårEmelia
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Måndag Nimbus

Start v.4-5

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
16.15BARNDANS3-5årNYHET!
17.00MTV6-8år
17.45 La.style9-11år
18.30 LA.style11-14år
19.15 LA.style15+
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Torsdag Björkö

Start v.4-5

TIDSTILNIVÅ/ÅLDERLÄRARE
16.30Barndans4-5år
17.15MTVårskurs 0,1
18.00MTV årskurs 2-4
18.45MTV årskurs 5-7
19.30MTV 14+
ANMÄL DIG IDAG!

(Kopiera raden för kursen du vill anmäla dig till och klistra in på nästa sida)

Information/priser

1 gång i veckan 1450kr Brons

2 ggr 2295kr Silver 


3-5 ggr 3495kr  Guld


Alla kurser efter 6 st kostar 500kr /kurs


Du betalar din kursanmälan till BG:

290-6105

Avtal

1. Du köper din kurs genom att boka den på nätet online, och det gör du genom att klistra in kursen i meddelandet. Därefter får du en bekräftelse utav oss och därefter har vi ingått ett köpavtal.


2.Vid köp/bokning av kurs på Malins dansskola förhåller sig till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar efter köpet gjordes. Dvs, ångerfristen löper ut efter 14 dagar efter dag då avtalet ingick.
Om du vill utöva ångerrätten skall du tydligt meddela Malins dansskola angående ditt beslut att frånträda avtalet via e-post till info@malinsdansskola.se
Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar) kommer Malins dansskola att återbetala dig erlagd ersättning för danskursen, utan onödigt dröjesmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.
Om du har påbörjat danskursen under ångerfristtiden skall du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit tills dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet.
Avanmälan måste göras via e-post . Med en administrationsavgift på 300kr.
Det är din skyldighet att se till e-posten har kommit fram till oss samt att inbetalningen är gjord i tid.
När vi har fått in din avanmälan skickar vi en bekräftelse via mail.


3. Malins dansskola förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt.