DANSSCHEMA

VÅREN 2021 

Start v.5

MÅNDAG – VINGEN

16.30 MTV

Ålder: 6-8år
Lärare: Ella

17.15 STREET

Ålder: Årskurs 3-5 
Lärare: Emelia

18.00 - STREET

Ålder: Årskurs 6-8
Lärare: Emelia

18.45 - STREET

Ålder: Årskurs 8-9
Lärare: Emelia

19.30 - MTV
Ålder: Gymnasiet
Lärare: Emelia
20.20 - FEMVIBE
Ålder: +15 och dansa minst 4 ggr i veckan
Lärare: Emelia

MÅNDAG – TORSLANDA

17.15 -FEM CONTEMPARARY

Ålder: Tonår
Lärare: Jennie
Vi kör dubbellektion varannan vecka med start vecka 6

TISDAG – VINGEN

17.00 - KILLGRUPP

Ålder: 7-9 år
Lärare: Marcell
17.00 - KILLGRUPP


Ålder: 10-14 år
Lärare: Marcell

18.30 - FEMALE DANCEHALL


Ålder: +15
Lärare: Ida

ONSDAG – VINGEN

15.15 - ARTISTIC BALLROOM
Nybörjare ( om det finns intresse men att tiden inte passar meddela mig)
16.00 - BARNDANS
Ålder: 4-5 år
Lärare: Malin
16.45 - SHOWKIDS

Ålder: Årskurs 0-1
Lärare: Malin

17.30 - MTV


Ålder: Årskurs 2-4
Lärare: Malin

18.15 - ARTISTIC BALLROOM
Ålder: Fortsättning
Lärare: Malin
19.00 - MTV


Ålder: 12-14 år
Lärare: Hanna

19.45 - HIGH HEELS

Ålder: + 15 år forts minst 3 terminer High heels
Lärare: Hanna
20.30 - HIP HOP COMMERCIAL
Ålder: + 14 år forts
Lärare: Hanna

ONSDAG – SKUTEHAGEN

18.00 HIGH HEELS


Ny/forts 0-2 terminer
Ålder: Från 12 år
Lärare: 

19.15 VUXEN DANS
Ålder:
Lärare: Malin

TORSDAG – VINGEN

16.30 - LA STYLE


Ålder: 11 – 14 år
Lärare: Alva

17.15 - LA STYLE


Ålder: 8 – 10 år
Lärare: Alva

18.00 - FEMINE VIBE
75min varannan vecka ( jämna veckor )
Ålder: 12 – 15 år
Lärare: Izabella
18.00 - ARTISTIC BALLROOM

6 ggr ojämna veckor
Ålder: 8-10 år
Lärare: Charlotte

19.15 - STREET COMMERCIAL

90min varannan vecka ( jämna veckor )
Ålder: + 15 år
Lärare: Izabella

FREDAG – VINGEN

15.15 - LA STYLE


Ålder: 10 – 13 år
Lärare: Alva

16.00 - MTV


Ålder: Tonår
Lärare: Axelina

16.45 - CHAIRDANCE/BURLESQUE


Ålder: Tonår
Lärare: Axelina

17.30 - TÄVLINGSCOACHNING

Ålder: Tonår
Lärare: Axelina

FREDAG – TORSLANDA

16.15 - CHEERLEADING


Ålder: 8 – 11 år år
Lärare: Ella

16.55 - STREET

Ålder: 9 – 12 år
Lärare: Ella

SÖNDAG – VINGEN

11.00 - BARNDANS
Ålder: 3 – 5 år
Lärare: Ella
11.45 - MTV

Ålder: 6 – 8 år
Lärare: Ella
12.30 - MTV/STREET


Ålder: Årskurs 3 – 6
Lärare: Ella

13.15 - TIK TOK
Ålder: 8-12 år
Lärare: Ella
16.00 - DANCEHALL

Ålder: 10-13 år
Lärare: Flav
16.30 - DANCEHALL
Ålder: + 14 år
Lärare: Flav

SÖNDAG – NIMBUS ÖCKERÖ

14.00 - MTV

Ålder: Årskurs 0 – 2
Lärare:

14.40 - MTV

Ålder: Årskurs 3 – 5
Lärare:

15.20 - LA STYLE
Ålder: Årskurs 6 – 8
Lärare:
19.15 - LA STYLE

Ålder: + 15 år
Lärare:

TORSDAG – BJÖRKÖ

16.30 - BARNDANS GRUPP1
Ålder: 4 – 6 år
Lärare:Anna
17.05 - BARNDANS GRUPP 2
Ålder: Årskurs 1 – 3
Lärare:Anna
17.45 - MTV


Ålder: Årskurs 1 – 3
Lärare:Anna

18.25 - MTV


Ålder: Årskurs 4 – 6
Lärare:Anna

19.05 - MTV


Ålder: Årskurs 7 – 9
Lärare:Anna

VÅRA AVTAL

LÄS AVTAL

Du köper din kurs genom att boka den på nätet online, och det gör du genom att fylla i vårt anmälningsformuläret. Därefter får du en bekräftelse utav oss och därefter har vi ingått ett köpavtal.

Vid köp/bokning av kurs på Malins dansskola förhåller sig till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar efter köpet gjordes. Dvs, ångerfristen löper ut efter 14 dagar efter dag då avtalet ingick.

Om du vill utöva ångerrätten skall du tydligt meddela Malins dansskola angående ditt beslut att frånträda avtalet via e-post till info@malinsdansskola.se .

Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar) kommer Malins dansskola att återbetala dig erlagd ersättning för danskursen, utan onödigt dröjesmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.

Om du har påbörjat danskursen under ångerfristtiden skall du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit tills dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet.
Avanmälan måste göras via e-post . Med en administrationsavgift på 300kr.

Det är din skyldighet att se till e-posten har kommit fram till oss samt att inbetalningen är gjord i tid.

När vi har fått in din avanmälan skickar vi en bekräftelse via mail.

Malins dansskola förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt.

PRISER

Dans 1 gång i veckan: 1965 kr
Dansa 2 ggr/vecka: 3240kr
Dansa 3 ggr/vecka: 4190kr
Dansa 4-7 ggr/vecka: 4595kr

Obs! Denna terminen dansar vi 14 ggr i stället för 11 ggr

©2020 MALINS DANSSKOLA  |  WEBPROD BLOMILL

MALINS DANSSKOLA