DANSSCHEMA

HÖSTEN 2021

Start v.35

MÅNDAG – VINGEN

16.30 - MTV/Showkids

Ålder: 6-8år
Lärare: Ella

17.15 - Cheerleading

Ålder: 8-11år
Lärare: Ella

18.00 - Street

Ålder: 9 – 12 år
Lärare: Emelia

18.45 - Street

Ålder: 12-14 år
Lärare: Emelia

19.30 - Street Choreo Stängd grupp

OK att skicka in anmälningar så skickar vi bekräftelse!

20.15 - Femvibe Nf/Fs

Lärare: Emelia

TISDAG – VINGEN

16.40 - Killgrupp


Ålder: 7-9 år
Lärare: Marcell

17.20 - Killgrupp


Ålder: 10-13 år
Lärare: Marcell

18.00 - Female Dancehall

Ålder: +15
Lärare: Ida

ONSDAG – VINGEN

16.00 - Barndans

Ålder: 4-5 år
Lärare: Malin

16.45 - Showkids/MTV

Ålder: Årskurs 0-1
Lärare: Malin

17.30 - MTV

Ålder: Årskurs 2-4
Lärare: Malin

18.15 - Artistic Ballroom Forts/avan Show och teknik

Lärare: Malin

19.15 - Vuxen dans koreografi

Ålder: Nybörjare
Lärare: Malin

18.00 - High heels

Nybörjare/forts 0-2 terminer
Lärare: Nova Wall

18.55 - MTV

Ålder: 11-14 år
Lärare:

19.40 - High Heels Forts

Minst 3 terminer av High heeels
Lärare: Nova Wall

20.25 - Hip hop commercial

Forts 15 +
Lärare:

TORSDAG – VINGEN

16.45 - LA Style

Ålder: 11 – 14 år
Lärare: Alva

17.30 - LA Style

Ålder: 8 – 10 år
Lärare: Alva

18.15 - Beyonce style NYHET

75 minuter  varannan vecka
Ålder: 12 – 15 år
Lärare: Mike Gamble

19.30 - Beyonce Class NYHET

90 minuter varannan vecka
Ålder: 15+ 
Lärare: Mike Gamble

18.00 - Artistic Ballroom

Nybörjare varannan vecka 
Ålder:
Lärare:

19.20 - Artistic Ballroom

Forts varannan vecka.
Tävlings korr och coachning
Ålder:
Lärare:

FREDAG – VINGEN

15.30 - MTV

Ålder: Tonår
Lärare: Axelina

16.15 - Chairdance

Ålder: Tonår
Lärare: Axelina

17.00 - Coachning Forts

Lärare: Axelina

17.45 - Coachning Nya

Lärare: Axelina

SÖNDAG – VINGEN

11.00 - Barndans

Ålder: 3 – 5 år
Lärare: Ella

11.45 - MTV/Showkids

Ålder: 6 – 8 år
Lärare: Ella

12.30 - MTV /street


Ålder: Årskurs 9-12
Lärare: Ella

13.15 - TikTok

Ålder: 8-12 år
Lärare: Ella

SÖNDAG – NIMBUS ÖCKERÖ

14.00 - MTV

Ålder: Årskurs 0 – 2
Lärare: Anna

15.10 - MTV

Ålder: Årskurs 3 – 5
Lärare: Anna

15.50 - MTV

Ålder: Årskurs 6 – 8
Lärare: Anna

TORSDAG – BJÖRKÖ

16.30 - Barndans

Ålder: 3-5 år
Lärare:Anna

17.05 - Barndans

Ålder: 4 – 6 år
Lärare:Anna

17.45 - MTV


Ålder: Årskurs 1 – 3
Lärare:Anna

18.25 - MTV


Ålder: Årskurs 4 – 6
Lärare:Anna

19.05 - MTV


Ålder: Årskurs 7 – 9
Lärare:Anna

VÅRA AVTAL

LÄS AVTAL

Du köper din kurs genom att boka den på nätet online, och det gör du genom att fylla i vårt anmälningsformuläret. Därefter får du en bekräftelse utav oss och därefter har vi ingått ett köpavtal.

Vid köp/bokning av kurs på Malins dansskola förhåller sig till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar efter köpet gjordes. Dvs, ångerfristen löper ut efter 14 dagar efter dag då avtalet ingick.

Om du vill utöva ångerrätten skall du tydligt meddela Malins dansskola angående ditt beslut att frånträda avtalet via e-post till info@malinsdansskola.se .

Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar) kommer Malins dansskola att återbetala dig erlagd ersättning för danskursen, utan onödigt dröjesmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.

Om du har påbörjat danskursen under ångerfristtiden skall du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit tills dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet.
Avanmälan måste göras via e-post . Med en administrationsavgift på 300kr.

Det är din skyldighet att se till e-posten har kommit fram till oss samt att inbetalningen är gjord i tid.

När vi har fått in din avanmälan skickar vi en bekräftelse via mail.

Malins dansskola förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt.

PRISER

Dans 1 gång i veckan: 1965 kr
Dansa 2 ggr/vecka: 3240kr
Dansa 3 ggr/vecka: 4190kr
Dansa 4-7 ggr/vecka: 4595kr

Obs! Denna terminen dansar vi 13 ggr

©2021 MALINS DANSSKOLA  |  WEBPROD BLOMILL

MALINS DANSSKOLA