VÅRA AVTAL

Du köper din kurs genom att boka den på nätet online, och det gör du genom att fylla i vårt anmälningsformuläret. Därefter får du en bekräftelse utav oss och därefter har vi ingått ett köpavtal.

Vid köp/bokning av kurs på Malins dansskola förhåller sig till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar efter köpet gjordes. Dvs, ångerfristen löper ut efter 14 dagar efter dag då avtalet ingick.

Om du vill utöva ångerrätten skall du tydligt meddela Malins dansskola angående ditt beslut att frånträda avtalet via e-post till info@malinsdansskola.se .

Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar) kommer Malins dansskola att återbetala dig erlagd ersättning för danskursen, utan onödigt dröjesmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.

Om du har påbörjat danskursen under ångerfristtiden skall du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit tills dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet.
Avanmälan måste göras via e-post . Med en administrationsavgift på 300kr.

Det är din skyldighet att se till e-posten har kommit fram till oss samt att inbetalningen är gjord i tid.

När vi har fått in din avanmälan skickar vi en bekräftelse via mail.

Malins dansskola förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt.