PRISER/TERMINSÖVERSIKT

14 veckor
Start vecka 35

1 gång i veckan 2595kr
2 ggr /veckan 4345kr
3 ggr/ veckan 5395kr
4-6 ggr/veckan 5795kr

VILL DU DELBETALA?

  1. Betala 50% innan start och 50% i slutet av Oktober ( ingen extra avgift)
  2. Betala 500kr innan start och resterande i slutet av oktober ( 50 kr extra på sista fakturan)
  3. Betala 500kr innan start och resterande delas upp på sep, okt och november. ( 70kr extra på sista fakturan.)

Skriv i anmälan vill delbetala med alt 2 tex !