PRISER/TERMINSÖVERSIKT

15 veckor
Start vecka 5

1 gång i veckan 2595kr
2 ggr /veckan 4345kr
3 ggr/ veckan 5395kr
4-6 ggr/veckan 5795kr

VILL DU DELBETALA?

  1. Betala 50 % innan start och 50% i slutet av Mars ( ingen extra avgift)
  2. Betala 500kr innan start och resterande i slutet av Mars ( 40kr extra på sista fakturan)
  3. Betala 500 kr innan start och resterande delas upp på feb,mars och april. ( 60kr extra på sista fakturan)

Skriv i anmälan vill delbetala med alt 2 tex !